Deutsch - Kroatisch Übersetzung für Kauf

deutsch kroatisch
Kauf Nomen kupovina
Kauf Nomen kupnja
Kauf Nomen kupovanje
Kauf Nomen kupopradaja

6 Beispielsätze gefunden

deutsch kroatisch
Kauf Nomen kupovina
Kauf unverpackter Ware kupovina neotvorene robe
Kauf Nomen kupnja
Kauf auf Termin kupnja s odgođenom isporukom
Kauf gegen Sofortkasse kupnja uz trenutačno plaćanje
Kauf für fremde Rechnung kupnja za tuđi račun
Kauf auf Kredit kupnja na kredit
Kauf Nomen kupovanje
den Anreiz zum Kauf erhöhen pojačati želju za kupovanjem