razne riječi

Vokabelkarte von pajo20
 • fades(2) izblijediti,uvenuti
 • away(2) prilog (3) pridjev daleko,udaljeno kao prilog odsutan,na putu,van kuće kao pridjev
 • recognize(2) prepoznati,raspoznati
 • prophecy proročanstvo(Imenica)
 • hide away sakriti se
 • disappear nestati
 • inside unutra
 • have to morati
 • dead mrtav
 • die umrijeti
 • cast,throw baciti
 • cast away odbačen
 • innocent,clean-handed nevin(2)
 • innocence nevinost
 • guilty kriv
 • flame(2) plamen,oganj (imenica)
 • ahead naprijed
 • to(5) na,do,u,za,prema
 • own(2) glagol (1) imenica vlastiti,posjedovati kao glagol svoje kao imenica
 • riding(2) jahanje,vožnja
 • height visina
 • of (4) od,u,iz,na (prijedlog)
 • shame(3) imenica (1) glagol sramota,sram,stid (Imenica) posramiti (glagol)
 • pleased zadovoljan (pridjev)
 • satisfy zadovoljiti,udovoljiti
 • embarass posramiti
 • embarassing posramljujuće (pridjev)
 • disappoint razočarati
 • disappointing razočaravajuće
 • chest (2) grudi,sanduk
 • fate,destiny sudbina(2)
 • stick (1)imenica (1)glagol štap (imenica) lijepiti (glagol)
 • get stuck zapeti
 • strom oluja
 • thunder (2) imenica (1) glagol grmljavina,grom (imenica) grmiti (glagol)
 • drums bubnjevi
 • dictate (1) imenica (1) glagol diktat (imenica) diktirati (glagol)
 • off (3) prijedlog (1) pridjev s,od,van (prijedlog) isključen (pridjev)
 • rise (2) imenica (1) glagol uspon,porast (imenica) rasti (glagol)
 • dawn (2) imenica (1) glagol zora,svitanje (imenica) svanuti (glagol)
 • pain (1) imenica (1) glagol bol (imenica) boljeti (glagol)
 • paint(3) slikati,naslikati,bojiti
 • bitter (2) gorak,ogorčen (pridjev)
 • steady(4) stalan,stabilan,čvrst,odmjeren (pridjev)
 • burst (2) imenica (1) glagol eksplozija,prasak (Imenica) puknuti,pući (glagol)
 • remind podsjetiti

zurück weiter

Beschreibung der Lernkartei

razne riječi


46 Vokabeln: razne riječi

Englisch Kroatisch
fades(2) izblijediti,uvenuti
away(2) prilog (3) pridjev daleko,udaljeno kao prilog odsutan,na putu,van kuće kao pridjev
recognize(2) prepoznati,raspoznati
prophecy proročanstvo(Imenica)
hide away sakriti se
disappear nestati
inside unutra
have to morati
dead mrtav
die umrijeti
cast,throw baciti
cast away odbačen
innocent,clean-handed nevin(2)
innocence nevinost
guilty kriv
flame(2) plamen,oganj (imenica)
ahead naprijed
to(5) na,do,u,za,prema
own(2) glagol (1) imenica vlastiti,posjedovati kao glagol svoje kao imenica
riding(2) jahanje,vožnja
height visina
of (4) od,u,iz,na (prijedlog)
shame(3) imenica (1) glagol sramota,sram,stid (Imenica) posramiti (glagol)
pleased zadovoljan (pridjev)
satisfy zadovoljiti,udovoljiti
embarass posramiti
embarassing posramljujuće (pridjev)
disappoint razočarati
disappointing razočaravajuće
chest (2) grudi,sanduk
fate,destiny sudbina(2)
stick (1)imenica (1)glagol štap (imenica) lijepiti (glagol)
get stuck zapeti
strom oluja
thunder (2) imenica (1) glagol grmljavina,grom (imenica) grmiti (glagol)
drums bubnjevi
dictate (1) imenica (1) glagol diktat (imenica) diktirati (glagol)
off (3) prijedlog (1) pridjev s,od,van (prijedlog) isključen (pridjev)
rise (2) imenica (1) glagol uspon,porast (imenica) rasti (glagol)
dawn (2) imenica (1) glagol zora,svitanje (imenica) svanuti (glagol)
pain (1) imenica (1) glagol bol (imenica) boljeti (glagol)
paint(3) slikati,naslikati,bojiti
bitter (2) gorak,ogorčen (pridjev)
steady(4) stalan,stabilan,čvrst,odmjeren (pridjev)
burst (2) imenica (1) glagol eksplozija,prasak (Imenica) puknuti,pući (glagol)
remind podsjetiti