Deklination von Abbruchunternehmen

Singular und Plural von Abbruchunternehmen

Geschlecht von Abbruchunternehmen: neutrum (das)

Tabelle mit Deklination von Abbruchunternehmen.
Fragewort Artikel Singular Artikel Plural
Nominativ Wer oder was? das Abbruchunternehmen die Abbruchunternehmen
Genitiv Wessen? des Abbruchunternehmens der Abbruchunternehmen
Dativ Wem? dem Abbruchunternehmen den Abbruchunternehmen
Akkusativ Wen oder was? das Abbruchunternehmen die Abbruchunternehmen
Übersetzung von Abbruchunternehmen auf deutsch
Übersetzung von Abbruchunternehmen auf englisch

Weitere Nomen von A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z