Deutsch Kroatisch Inhaltsverzeichnis - Buchstabe H

Kroatisch
habanje četkice
hafnij
Haićanin
hajdučija
hajduk
haker
haljina od baršuna
haljina sa skutom
haljina za plažu
haljina za vjenčanje
halkopiritni poluvodič
Hallov element
Hallov kontakt
Hallova konstanta
Hallwachsov efekt
halma
halofit
halogen
halogenski spoj
Hanza
haptika
harangirati
haranje
hard disk
hardverska konfiguracija
harlekinada
harmonijski
harmonik
harmonizirati
Hartleyev spoj
hašer
hašiš
hašišar
hauba
havarija
havarijska obveznica
hazarder
hedonistica
hedonizam
Hefnerov lumen
heftati
heklati
heksadecimalni
heksadecimalni broj
heksadecimalni sustav
heksadekadni broj
heksaedarski
heksagonalan
heksoda
hektograf
hektometar
helenist
helenski
helij
helijeva atmosfera
helikon
heliometar
heljda
Helmholtzov svitak
helot
hemofiličar
hemofilija
hemoglobin
hemoroidi
hemostaza
hendikepiranost
henrimetar
hepatitis
heraldičar
herbicidi
herc
Hercegovac
hereditarnost
heretički
herkulski
hermelin
heroizam
herojski
herojstvo
Heroultova peć
herpolhodia
heterodinski generator
heterogenost
heteroseksualan
heteroseksualnost
Hezbollah
hibernacija
hibisk
hibridizacija
hibridna forsitija
hibridna veza
hibridni izlaz
hibridni parametar
Hidra
hidracija
hidratizirati
hidraulika
hidraulika ulja
hidrocentrala
hidrodinamički

1 2 3